Kognitiv fiktionsanalyse

Publiceret i Institut for Litteraturvidenskab

En afklaring af, hvordan den kognitive, lingvistiske fiktionsanalyse kan anvendes i praksis til genre- og værkanalyse. Med vægten lagt på bevidsthedsrepræsentation som et delvist grammatikaliseret konceptuelt system vil jeg derfor anvende analysemetoden ved at belyse science fiction genren med fokus på et nyere værk, Kazuo Ishiguros ”Never Let me Go” fra 2004.

Se hele opgaven her.

Baggrund Den kognitive fiktionsanalyse har baggrund i en overbevisning om, at sprogets struktur afspejler vores kognitive funktioner. Leonard Talmy har forsket i kognitiv lingvistik og i bevidsthedens organisering, såvel semantisk som kognitivt. Han er mest kendt for hovedværket ”Towards a Coginitive Semantics”, hvor han undersøger relationen mellem den semantiske struktur og de formelle lingvistiske strukturer og perspektiverer denne. Ifølge Talmy går sprogets mønstre på tværs af sprogstammer. Ud af dette kan man uddrage at den kognitive ramme i sproget dækker bevidsthedens organisation generelt og dermed udstikker rammer og regler for realiseringen af narrationen. Ovenstående tanker bliver ikke mindre interessante af at den moderne genreforståelse i meget høj grad opfattes som en primært kulturel måde at etablere eller udnytte et forståelsesfællesskab med læseren, dvs. som en kognitiv ramme eller forudsætning for teksten, der ligger ud over selve teksten og som derfor tilføjer endnu en dimension til tekstforståelsen, som ikke umiddelbart kan aflæses ud af selve teksten, hvilket naturligvis også medfører muligheder for tekstuelle misforståelser1. Dette synspunkt forfægtes blandt andet af John Frow, Professor i Engelsk på Melbourne Universitet, som har forsket i genreteori og sidste år udgav en teoretisk introduktion til genreforskningen som område. Der ligger naturligvis en opgave i rent teoretisk at definere genre i forhold til den kognitive fiktionsanalyse, men interessen retter sig i nærværende opgave først og fremmest mod at læse genrespecifikke tekster, og – med ovenstående kognitive ramme in mente – at se om det er muligt at identificere ændringer i anvendelsen af de kognitive mønstre i en ”videnskabsteknisk” genre som Science-Fiction, som bl.a. ikke udelukker muligheden for at møde andre væsener end mennesker, og dermed for at gå ud over den kulturelle rammeforståelse, vi umiddelbart må formodes at være i besiddelse af. Og i at indgå i en diskussion om hvilken effekt disse mulige ændringer kan få på læsningen af værkerne.